ปฏิทิน

งานอาชีพการเพาะเห็ด


อาชีพใหม่ของโรงเรียนเรา งานอาชีพการเพาะเห็ด ดำเนินงานโดยอ.เรวัติ สิทธิพงษ์ เป็นผู้ฝึกสอนวิธีการเพาะเห็ด ได้แก่เห็ดโคนญี่ปุ่น และเห็ดฟาง โดยเห็ดทั้งสองชนิดมีผลผลิตเป็นที่น่าชื่นใจสามารถสร้างรายได้ใให้แก่นักเรียนเเละโรงเรียน กำลังขึ้นเลยครับ
<-- กลับไปยังหน้าอาชีพเพื่อการมีงานทำ