ปฏิทิน

ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่ไข่


ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่ไข่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียน ภาพขั้นตอนการคัดแยกขนาดของไข่ไก่โดยนักเรียน...กำลังพัฒนาให้การคัดแยกขนาดของไข่ไก่มีความแม่นยำมากขึ้น ด้วยการใช้ตาชั่งแบบดิจิตอล ...ผู้รับผิดชอบ ครูอนัน ศิริลักษณ์
<-- กลับไปยังหน้าอาชีพเพื่อการมีงานทำ