ปฏิทิน

ติดต่อเรา


โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

เลขที่ ๓๕ หมู่ ๑ ตำบลบางกระพี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๐๐๑๐๒

โทรสาร ๐๓๖-๗๐๐๑๐๒