ปฏิทิน

กิจกรรมการสร้างสะพานจากหนังสือพิมพ์ เรียนรุ้เกี่ยวกับการรับน้ำหนักและโครงสร้างความแข็งแรง


กิจกรรมการสร้างสะพานจากหนังสือพิมพ์ เรียนรุ้เกี่ยวกับการรับน้ำหนักและโครงสร้างความแข็งแรง

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ(pet) การที่จำทำให้เจ้าจรวดขวดน้ำ(pet) สามารถลอยอยู่ในอากาศให้ได้ทั้งไกลและมีความแม่นยำในการยิงได้นั้น หลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านใดบ้างที่เราต้องมีความรู้?

กิจกรรม Mister and miss Recycle
คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจัดขึ้น ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่