ปฏิทิน

ครู และนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนแบบครบวงจร


ครู และนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนแบบครบวงจร ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนหนองแซงวิทยา)เรื่องน้ำหมักชีวภาพ ณ กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2556
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่