ปฏิทิน

ประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


ประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผ่านแล้วครับ ได้ระดับ 3 เกือบทุกจุดเน้น ขอปรบมือให้กับ จุดเน้นที่ 5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
<-- กลับไปยังหน้าแกลอรี่