หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายอุดมศักดิ์ ชาติศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นายการะเวก แสงเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นางสาวพรพรรณ เสนาจักร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นางสาวจันทา สมเย็น
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นางสาวนฤมล ขันทริโย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
นางสาวสำอาง พรหมบุตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,703,584 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,406,525 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,006,720 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,633,639 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,490,427 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,349,743 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,100,273 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,906,675 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,752,958 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,722,438 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,581,479 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,580,863 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,526,951 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,503,673 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,466,619 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามและเยาวชนตำบลรัษฎา
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
โรงเรียนเกาะสิเหร่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
( จำนวน 38 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ(ฉบับปรับปรุง2560)
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 96 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ | 24 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 24 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | 23 มิ.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 23 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 23 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์แบบ 6 ล้อ ทะเบียน 40-0046 สระแก้ว โด
โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว | 22 มิ.ย. 61
บทเรียนบนเว็บไซต์แบบมัลติมีเดีย เรื่องการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 22 มิ.ย. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 18/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 21/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมนักเรียนทำพานไหว้ครู 20/06/61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 22 มิ.ย. 61
บทความทางวิชาการ พัดลมไอเย็น
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ ที่กั้นลมประหยัดพลังงานจากอิฐมวลเบา
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ เครื่องล้างจานรุ่นปรับปรุงใหม่
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ เครื่องล้างจาน
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ แบบแกนกระทุ้ง
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
คัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย :
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th