หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายสาธิต สร้างสกุล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชาพัฒน์ ณัญภัคเมธินี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางสาววันทิพย์ จิตอารี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสระวงค์    จ.น่าน
นางมารตี ยิ้มเจริญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 2/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเอมอร นาคสุขปรั่ง
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมีนา ศรีสว่างสุข
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง อนุบาล 1/1
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,412,390 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,732,185 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,196,275 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,777,560 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,671,183 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,599,189 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,265,774 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,027,947 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,901,909 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,792,901 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,754,390 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,743,489 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,686,436 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,679,605 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,599,827 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 11 ก.ย. 2561 วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
วันที่ 20 กันยายน 2561การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อนุบาล
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
( จำนวน 52 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
โครงงาน "หมู่บ้านอาเซียน" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี2561
โรงเรียนบ้านคลองลาน
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
OTOP โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (หมอนอิงจากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม)
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
( จำนวน 91 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 31 ต.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 20 ก.ย. 61
วันที่ 13 ต.ค. 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 20 ก.ย. 61
วันที่ 11-12 ต.ค. 2561 กีฬาสีภายใน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 20 ก.ย. 61
วันที่ 10 ต.ค.2561 กีฬาสีภายใน ระดับอนุบาล
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา | 20 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 20/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 20 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 19/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดหนัง | 19 ก.ย. 61
ประกาศ ร.ร.นาอินวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม | 20 ก.ย. 61
ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดพุทธบูชา | 20 ก.ย. 61
วันที่ 19/9/2561 รับประเมินผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนปายวิทยาคาร | 20 ก.ย. 61
การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2019
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี | 20 ก.ย. 61
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)    จ.เพชรบูรณ์
Augmented Reality
โดย : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)    จ.เพชรบูรณ์
เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย : นายเฉลิม คำลอย
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
อบรมค่ายเยาวชน"3R ประชารัฐ" ลดคัดแยกขยะ
โดย : นายธันวา มณีแสง
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันศิลปหัตถกรรมจัดสวนถาด ระดับภูมิภาค
โดย : นายธันวา มณีแสง
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
นักเรียนได้รับรางวัลระดับ Merit รายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3
โดย : ด.ช.กิตติพล จรัสรัชวานิช ด.ช.ขวัญวงศ์ อติวรรณาพัฒน์ ด.ช.ศมนันท์ ภานุวัฒน์วนิชย์
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนได้รับรางวัลระดับ Bronze รายการ Thai ASMO Science Ranking Level 3
โดย : ด.ช.ชาญวริทฒิ์ เอี่ยมวงศรี
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนผ่านเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
โดย : นายปวริศ สอแจ่มจิตต์ และนายณัฐพลิ อรรควัฒน์
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนผ่านเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาชีววิทยา
โดย : นายณัชพล เลิศธัญญาลักษณ์และนายณัฐสิทธิ์ วิริยโรจนกุล
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
นักเรียนผ่านเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาฟิสิกส์
โดย : เด็กชายภูเบศ เขียวสอาด
ร.ร.วัดราชบพิธ    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th