หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางละเอียด ทาวี
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

กลุ่ม : ทำเนียบครูและบุคลากร
ร.ร.บ้านคลองเจริญ    จ.สระแก้ว
นายไตรภูมิ อ้ายวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา    จ.สุโขทัย
นายวีระชัย ชัยวงค์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
นายนิวัชชัย แก้วน้อย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์    จ.ขอนแก่น
นางจิราพร มีศรี
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
ดร.นาวิน วิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,109,401 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,502,399 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,065,364 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,247 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,529,989 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,418,048 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,153,746 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,941,661 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,788,388 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,743,629 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,623,031 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,610,181 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,548,516 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,525,161 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,492,723 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประชุมแผนงานโรงเรียน
โรงเรียนบางมดวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
ท่านผู้อำนวยการ ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด มอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ ให้กับคุณครูใหม่
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส อ.วิเศษ สินศิริ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 81 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
แสดงความยินดี กับทีมฟุตบอล
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
( จำนวน 70 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร | 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 226/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 19 ก.ค. 61
ร่วมประชุมเผยแพร่บทเรียนฯ
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ก.ค. 61
ร่วมไว้อาลัย
โรงเรียนวิชชานารี | 19 ก.ค. 61
รับสมัครครูชาวต่างชาติ( Recruitment of Foreign Teacher)
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง | 19 ก.ค. 61
ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ แก่บ้านพักคริสเตียน เปาโลฝาง ในเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคื
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 19 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแม่บ้าน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 19 ก.ค. 61
กิจกรรค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม ภาคเหนือ 14-17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึ
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 19 ก.ค. 61
18 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ รับการตรวจเยี่ยม การบริหารงานส่วน การเงิน บัญชีพัสดุ/ครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ | 19 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสม้ครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 19 ก.ค. 61
บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โดย : นายเดชา โพนทอง
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การปลูกฝังหน้าที่ชาวพุทธด้วยกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนพิธี
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : นางไอลดา เกิดนาค
ร.ร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย    จ.เชียงใหม่
ชนะเลิศวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : ทีมนักกีฬาวิ่งเปี้ยว
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขัน THE 4TH HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
โดย : ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง
ร.ร.ภารตวิทยาลัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โดย : เด็กหญิง นินิเว
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
โดย : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th