หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นายวัลลภัทร หนองภักดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอโณชา จักรแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
นางวินิิตา สร้อยเพชรประภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
นางวไลวัณย์ โพธิ์มะฮาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,540,288 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,008,119 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,519,041 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,949,220 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,829,911 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,457,970 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,251,324 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,217,209 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,173,630 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,136,035 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,934,952 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,862,598 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,795,840 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,695,651 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบรมแกนนำสมาธิต้นคาบ ณ ศูนย์กัลยาณมิตร
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 62)
ศึกษานิเทศก์พบครู 17 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
( จำนวน 57 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 62)
((แสงหิรัญฯร่วมงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562))
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 62)
((“แสงหิรัญชวนน้องรักการออม”))
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การแข่งขัน คิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ครั้งที่1
โรงเรียนบุญมีวิทยา | 15 ม.ค. 62
ตารางสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม | 22 ม.ค. 62
ตารางสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม | 22 ม.ค. 62
ตารางสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา | 22 ม.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนค
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | 22 ม.ค. 62
โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 22 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๖, อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม | 22 ม.ค. 62
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันวาดภาพระบายสี
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) | 22 ม.ค. 62
Story telling เล่านิทาน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) | 22 ม.ค. 62
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) | 22 ม.ค. 62
แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา
โดย : นายสุรการ สร้อยเรืองศรี
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
โดย : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : นายภานรินทร์ ปัญญาจรัสกุล
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
กรรมการตัดสินการประกวด/เเข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิฃาการ เเละเทคโนโลยีของนักเรียน
โดย : นางศศิธร สีอุ่น
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวิชาการภาษาไทย
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษ
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
แข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์
โดย :
ร.ร.วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)    จ.นนทบุรี
เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
โดย : เด็กชายยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th