หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนน้ำผุด
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดปริวาศ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 28
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
นางณภัสรา ศรีสังข์
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.บ้านเจดีย์โคะ    จ.ตาก
นางสาววันดี มียันต์
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.บ้านเจดีย์โคะ    จ.ตาก
นายชลิต สวัสดี
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ,วิชาคริสต์ศาสนา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ดรุณานุกูล    จ.สมุทรสงคราม
นางชาณิศา โพธิขำ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)    จ.บุรีรัมย์
นางสาวขวัญตา แสนสุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านท่ามะปรางวิทยา    จ.สระบุรี
นางสาวรุ่งกานต์ กองจริต
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านท่ามะปรางวิทยา    จ.สระบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 8,991,705 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,098,876 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,592,677 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,078,465 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,888,855 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,512,348 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,318,086 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,301,376 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,253,970 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,185,956 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,975,823 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,884,221 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,816,162 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,809,000 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
15-16 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬากลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ณ โรงเรียนวัดหนองเมือง
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.พ. 62)
สอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.พ. 62)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.พ. 62)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสวดมนต์
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.พ. 62)
นิทรรศการ " Project Approach " นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.พ. 62)
โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 17 ก.พ. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
งานทำบุญครบราบวันก่อตั้งโรงเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 17 ก.พ. 62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กทม.
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 17 ก.พ. 62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 17 ก.พ. 62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 17 ก.พ. 62
กำหนดวันรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร | 17 ก.พ. 62
โรงเรียนวัดท่านพูด(นครผลประชานุกูล) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดท่าพูด | 17 ก.พ. 62
รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โครงการเช่าคอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร | 17 ก.พ. 62
คำสั่งโรงเรียน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปี 62
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 16 ก.พ. 62
การเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร | 16 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2562
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 | 16 ก.พ. 62
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
โดย : ครูสุภาพ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ “ครูทิชากร สอนธุรกิจ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายสิทธิกร เนียมใย
ร.ร.บ้านหนองนากวางอั้น    จ.พิษณุโลก
เดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐
โดย : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : เด็กชายพีรภัทร ตระกุลจันทร์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ สวนสนามยุวกาชาดระดับ 2 ระดับประเทศ
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชมเชยตอบปัญหายุวกาชาดระดับ2 ระดับประเทศ
โดย : ด.ญ.พิชญ์สินี วราพุฒและด.ญ.ชญานุช ชูรัตน์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก
โดย : ด.ญ.ทิพรดา ทองผุย
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th