หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสรายุทธ ตุ่มแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวีระยุทธ ไชยปัญหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิรยุพา คันยุไล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรีกิจติ ทองมีขวัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คารีอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,358,053 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,295,721 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,947,150 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,531,023 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,439,520 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,036,124 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,866,519 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,890 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,686,530 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,576,900 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,549,362 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,526,275 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,844 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,441,088 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,411,213 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปี2561
โรงเรียนตันหยงมัส
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 l ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
การอบรมครูตามแนวทาง STEM ศูนย์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ ประถมต้น
โรงเรียนพิณพลราษฎร์
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ขอแสดงความยินดี ศน.อภิชญา รัตนปรีชาชัย
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ยินดีต้อนรับ ผอ.สิรินทร์ทิพย์ เกษร
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แสดงความยินดีกับครูณัฐสินี ภาณุศานต์ ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | 27 พ.ค. 61
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปี2561
โรงเรียนตันหยงมัส | 27 พ.ค. 61
แจ้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | 26 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61
โรงเรียนสุไหงโกลก | 26 พ.ค. 61
ประกาศรับโอนข้าราชการครูโรงเรียนอบจ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 26 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาพลศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) | 26 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 26 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤ
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส | 26 พ.ค. 61
ผลสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4-5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
ผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน O-NET ป.6 , NT ป.3
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ | 26 พ.ค. 61
แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วน
โดย : นางปราณี อินทรักษา
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง มีสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่น ชีวิตปลอดภัย
โดย : นายธีรวิทย์ กวดขัน
ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา    จ.ตาก

โดย : นางสาวรัศมี เจริญรัตน์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ผลงานวิชาการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย วิชาการสร้างเว้บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
โดย : นายพัฒนา โอมประพันธ์
ร.ร.สุไหงโกลก    จ.นราธิวาส
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" มวยไทยสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เพชรบุระเกมส์"
โดย : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓
โดย : เกียรติบัตรอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย : นายธีรชัย สีลาพรหม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จันทบุรี
โดย :
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 6
โดย : เด็กชายพีระพัฒน์ กรวดนอก เด็กหญิงสุภาพร แสงสุวรรณ เด็กหญิงบุญญานุช บุญหอม
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th