ปฏิทิน

พื้นที่ในเขตบริการ


พื้นที่ในเขตบริการ

๑. เขตพื้นที่บริการ ๗ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา

๒. เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ - สพป. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ - สพม. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕