ปฏิทิน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


ความหมาย เลข  ๙

: ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 ตราประจำกรมสามัญศึกษา

สัญลักษณ์หู

: แสดงถึงความบ่งพร่องทางการได้ยิน

สัญลักษณ์ภาษามือ

: แสดงถึงความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป

อักษรย่อ

: สป.ลบ

สีประจำโรงเรียน 

: ฟ้า – แดง