โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ติดต่อเรา
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102 เบอร์โทรสาร 036700102
Email : panlertschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

เลขที่ 35 หมู่ 1 ตำบลบางกะพี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 036-700102

โทรสาร : 036-700102

อีเมลล์ : panlertschool@gmail.com