โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
สถานีอุตุน้อย “โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี”
สถานีอุตุน้อย
ดูข้อมูลสภาพอากาศ จากสถานีอุตุน้อย “โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB