โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 การขยายผลจากการอบรมโดยครูลัดาวัลย์ โสมสะอาด เรื่อง “การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสู
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,14:04   อ่าน 20 ครั้ง