โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 การขยายผลการอบรม “การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” นำโดยครูลัดาวัลย์ โสมสะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 การขยายผลการอบรม “การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” นำโดยครูลัดาวัลย์ โสมสะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา

สำหรับวันนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์เป็น “ตลาดนัดพอเพียง” โดยให้คุณครูได้นำเสนออาชีพที่ได้ทำการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(วันที่ 20 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,14:12   อ่าน 20 ครั้ง