โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจัดกิจกรรม Active learning โดยบูรณาการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,14:19   อ่าน 39 ครั้ง