โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนจำนวน 2 ถัง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนจำนวน 2 ถัง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,20:38   อ่าน 35 ครั้ง