โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะครูหอพัก และคุณครูประจำชั้นโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการทำความสะอาดหอพักนักเรียน และการทำความสะอาดห้องเรียน จัดห้องเรียน เป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาด และเรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะครูหอพัก และคุณครูประจำชั้นโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการทำความสะอาดหอพักนักเรียน และการทำความสะอาดห้องเรียน จัดห้องเรียน เป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาด และเรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,22:36   อ่าน 34 ครั้ง