โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการทำความสะอาดรางท่อระบายน้ําเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาด เรียบร้อย และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่วางไข่ เพื่อเตรียมพร้อมในการเป
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการทำความสะอาดรางท่อระบายน้ําเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาด เรียบร้อย และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่วางไข่ เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,22:37   อ่าน 23 ครั้ง