โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาค และการจัดตั้งศ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาค และการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้น Up skill Re skill สำหรับผู้พิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,14:30   อ่าน 24 ครั้ง