โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาพรรณ มั่งงาม
พนักงานราชการ

นาวสาวเข็มทอง หรุ่นเลิศ
พนักงานราชการ

นาวสาวศิริพร ศรีทอง
พนักงานราชการ

นางสาวกวินนา เชื้อจาด
พนักงานราชการ
อีเมล์ : kikkavinna1937@gmail.com

นายนิวัฒน์ คิรีเขียว
พนักงานราชการ
อีเมล์ : niwat1020@gmail.com

นางสาวสุกันยา ไทยเจริญ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : pooklovely22@hotmail.com

นางสาวกวิสรา ภูมิพลับ
พนักงานราชการ

นายอิทธิพร แสวงหา
พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรินทร์ ศักดิ์นิธินนท์
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ พงษ์สุระ
พนักงานราชการ

นายอรรณพ สง่าธนอนันท์
พนักงานราชการ

นายนภัสสร ศรีพยัคฆ์
พนักงานราชการ

นางสาวอรชร บุตรจำปา
พนักงานราชการ

นายอิทธินันท์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
พนักงานราชการ

นางสาวกนกวรรณ พานทอง
พนักงานราชการ

นายณัฐนันท์ ศรีอนุชาติ
พนักงานราชการ